Giv os et ring og få et godt tilbud
Alle dage fra kl. 8.00 - 16.00

Termografering er måling af temperaturer

Termografering er måling af temperaturer/temperaturdifferencer på overflader, (som illustreret neden for). De målte temperaturer omdannes til elektriske impulser og afbildes til det vi kender som et billede, også kaldt et termogram.

 

Infrarød energi er elektromagnetisk energi, fremkaldt ved atomers og molekylers roatation

Infrarød energi er elektromagnetisk energi, fremkaldt ved atomers og molekylers rotation og vibration i materialer, hvis temperaturer er over det absolutte nulpunkt 0°K (÷273°C).

Infrarød lys, er lys med en længere bølgelængde end det menneskelige øje kan opfange. Men med brug at et spektrum ændres bølgelængden så det kan opfattes af det menneskelige øje.